نحوه چینش صحیح مدارک برای تایید کپی مدارک دانشگاهی و ترجمه آنها توسط سفارت آلمان چگونه است؟

در ابتدا لازم است بدانید برای تایید مدارک توسط سفارت آلمان نیاز به اصل مدارک، اصل ترجمه ها و نیز کپی های گرفته شده دارید، که در اینجا نحوه چینش هر کدام را به تفکیک شرح می دهیم.

اصل مدارک
ترتیب چینش اصل مدارک بصورت زیر می باشد:
پاسپورت، امضا شده
اصل مدرک زبان آلمانی
اصل مدرک دیپلم
اصل ریزنمرات سه سال دبیرستان
اصل مدرک پیش دانشگاهی
اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی
اصل گواهی قبولی کنکور
اصل مدرک دانشنامه
اصل ریز نمرات دانشگاه
دقت شود اولین مدرک شما پاسپورت و آخرین مدرک شما ریزنمرات دانشگاه می باشد.

اصل ترجمه ها
ترتیب چینش اصل ترجمه ها بصورت زیر می باشد:
همانطور که در نحوه چینش اصل مدارک مشاهده شد، مدارک باید از پایین ترین مقطع به بالاترین مقطع چیده شود.
هنگام ترجمه مدارک، بسته به درخواست شما از مترجم، مدارک شما به سه صورت زیر به اصطلاح پلمپ و ترجمه میشود.
یک – در صورتی که ریز نمرات هرمقطع جدا و مدرک آن جدا توسط دارالترجمه پلمپ شده باشد ، چینش مدارک به صورت زیرمی باشد:
اصل ترجمه دیپلم
اصل ترجمه ریزنمرات سه سال دبیرستان
اصل ترجمه مدرک پیش دانشگاهی
اصل ترجمه ریز نمرات پیش دانشگاهی
اصل ترجمه گواهی قبولی کنکور
اصل ترجمه مدرک دانشنامه
اصل ترجمه ریز نمرات دانشگاه
دو – در صورتی که ریزنمرات و مدارک هر مقطع با یکدیگر پلمپ شده باشند ، ترتیب چینش مدارک به صورت زیر میباشد:
اصل ترجمه ریز نمرات سه سال دبیرستان و مدرک دیپلم
اصل ترجمه ریز نمرات پیش دانشگاهی و مدرک پیش دانشگاهی
اصل ترجمه گواهی قبولی کنکور
اصل ترجمه ریز نمرات دانشگاه و مدرک دانشنامه
سه در صورتی که ریزنمرات دبیرستان و مدرک دیپلم و ریز نمرات پیش دانشگاهی و مدرک پیش دانشگاهی با یکدیگر یک پلمپ و گواهی قبولی کنکور یک پلمپ و ریزنمرات دانشگاه و مدرک دانشنامه با یکدیگر یک پلمپ شده باشند، ترتیب چینش مدارک به صورت زیر می باشد.
پلمپ اصل ترجمه مدارک دبیرستان و پیش دانشگاهی
اصل ترجمه گواهی قبولی کنکور
پلمپ اصل ترجمه مدارک دانشگاه
هنگام چینش مدارک اولین مدرک پلمپ مدارک دبیرستان و پیش دانشگاهی و آخرین مدرک پلمپ مدارک دانشگاه می باشد.

کپی ها
پس ازگرفتن کپی به تعداد مورد نیاز از اصل ترجمه ها، بر اساس نوع پلمپ توسط دارالترجمه که در بالا توضیح داده شد، دقیقا مطابق نحوه چینش اصل ترجمه مدارک، کپی ها را بچینید.

اکنون شما دقیقا پنج دسته کپی چیده شده مطابق چینش اصل ترجمه ها دارید، حال کافیست بر روی هر کدام از این سری ها ابتدا کپی مدرک زبان آلمانی و سپس کپی پاسپورت امضا شده (کپی از صفحات دو و سه ویزا بر روی یک برگه آچار باشد) را نیز قرار دهید.
به این ترتیب اولین برگه هر سری از پنج سری کپی های شما، کپی پاسپورت و آخرین مدرک ریز نمرات دانشگاه می باشد.

 

مثال:

برای روشن شدن موضوع، بحث نحوه چینش مدارک دانشگاهی را با ذکر یک مثال به پایان می رسانیم.

فرض کنید مدارک شما به صورت اول توسط دارالترجمه ترجمه و سپس پلمپ شده باشند.
حال پس از گرفتن کپی از اصل ترجمه ها، کپی ترجمه هر پلمپ را دقیقا مطابق چینش برگه های پلمپ توسط دارالترجمه می چینیم. سپس مطابق نحوه چینش اصل مدارک کپی ها را میچینیم.
نحوه چینش در پایان بدین صورت می باشد:
کپی پاسپورت امضا شده
کپی مدارک زبان آلمانی
کپی پلمپ اصل ترجمه دیپلم
کپی پلمپ اصل ترجمه ریزنمرات دبیرستان
کپی پلمپ اصل ترجمه مدرک پیش دانشگاهی
کپی پلمپ اصل ترجمه ریز نمرات پیش دانشگاهی
کپی پلمپ گواهی قبولی در کنکور
کپی پلمپ مدرک دانشنامه
کپی پلمپ ریزنمرات دانشگاه
دقت شود در هر پلمپ علاوه بر ترجمه مدارک به صورت انگلیسی یا آلمانی، کپی اصل مدرک فارسی توسط مترجم قرار داده شده است.

 

نکات کلیدی:

– توصیه میشود دقیقا مطابق پلمپ اصل ترجمه ها از مدارک کپی گرفته شود، در این صورت دیگر درگیر جایگاه قرارگیری کپی های فارسی از اصل مدارک نخواهید شد؛ چرا که همانطور که بیان شد در هر ترجمه کپی فارسی نیز قرار دارد و شما هنگامی که از کل پلمپ یک مدرک کپی میگیرید، گویی از مدارک فارسی نیز کپی گرفته اید.

– دقت داشته باشید که از تمامی قسمتهای صفحات پلمپ شده توسط دارالترجمه کپی گرفته باشید، چراکه حتی یک مهر ساده در پشت یکی از صفحات ترجمه نیز نباید از قلم بیفتد. همچنین سعی کنید کپی های گرفته شده پررنگ و واضح باشند تا بخاطر دلال بیهوده از تایید مدارک در روز مقرر ناکام نمانید.

– ذکر این نکته در پایان خالی از لطف نیست که دقت شود کپی های گرفته شده از مدارک قبل از تایید سفارت نیاز به برابر با اصل کردن توسط مترجم را نداشته و شما صرفا نیاز به کپی عادی و معمولی از مدارک برای تایید توسط سفارت خواهید داشت.

 

برای امتیاز دادن کلیک کنید.
[تعداد: 6 میانگین: 4.8]