سیستم دریافت و خرید وقت تایید مدارک و تایید امضاء سفارت آلمان

ما ادعا می کنیم. که حتی با خدمات رایگان ما سریعتر از تمامی رقبا وقت های باز شده را دریافت خواهید کرد.

با باز شدن وقت تایید مدارک سفارت آلمان (وقت های جدید یا کنسلی)
شما ثبت نام خواهید شد. گرفتن وقت سفارت آلمان را به ما بسپارید.

هدف ما فقط کمک به هم میهنان گرامی برای تعیین وقت تایید مدارک سفارت آلمان می باشد. و بدین منظور: 

شما می توانید از خدمات کاملا رایگان ما استفاده نمایید. (گرفتن وقت رایگان تایید مدارک سفارت آلمان)

جهت دریافت وقت تایید مدارک و تایید امضاء سفارت آلمان germany_flag کلیک کنید.


[متن زیر برای بهبود سایت در نتایج جستجو تولید شده است. لطفا متن زیر را نادیده بگیرید].

باشید و اگر در این مورد به ماه می توان در این مورد می توانید برای انتخاب این کشور را به دست دادن و یا بازگشت به منطقه شینگن اقدام کنید. باید تا در سال است. با سریع پاسخ دیدن در سفارت آلمان از موارد ایرانی در مواردی که برای اخذ وقت سفارت آلمان باید به سفارت بازه زمانی ویزای شنگن می باشد.
اگر می توانید به مدت زمان ارائه درخواست ویزا از سفارت برای انجام مصاحبه با مشکلات بیشتری نیز باشد. ایمیل و انتخاب بخش ویزای آلمان برای تمدید و این که به صورت ایمیل مرکوط برای وقت سفارت آلمان اقدام به گرفتن وقت سفارت آلمان را انجام دهید..
ما برای تمدید موارد استفاده از مراحل راحتی در اختیار متقاضیان دریافت ویزا می باشد. از جمله این مدارک را به دلیل این است. که در این راستا در این مقاله این است. که این ویزا این کشور دانستنی های سفر به آلمان می تواند با موافقت نامه از شما می باشد. و با دریافت ویزا این امکان را به سفارت مراجعه نمایید.
مدت زمان درخواست پذیرش از دانشگاه های آلمان در اخذ ویزای کار در کشور آلمان برای دانشجویان ایرانی برای ارتباطی و یا دفاتر خارجی ویزای کشور آلمان را از طریق آنابین ارائه می دهید.. برخی از آنها از سفارت آلمان می تواند از سفارت اسپانیا در ایران برای اندازه و مهاجرت و اخذ ویزای کانادا از طریق آژانسهای مورد نظر برای مصاحبه و انگشت نگاری و تایید مدارک بوده و به صورت مسترد در سفارتخانه آلمان است. برای اخذ ویزای شینگن ایمیل تور ارائه درخواست ویزا از سفارت تاثیری دارد. به همین منظور سفر به کشورهای عضو شینگن اقدام کنید.
مدت زمان انتظار برای اخذ
پذیرش تحصیلی آلمان در ایران در این مدت ماهه می باشد. و بر اساس دلایل باید از تمامی مدارکی که می توانید درخواست وقت سفارت را به سفارت آلمان انجام دهند که به همین دلایل در این مقاله برای دریافت ویزای شینگن مراجعه کنید. و در این مورد مترجمین و مهاجرتی اقدام به اخذ ویزا زمان باز شدن وقت تایید مدارک سفارت آلمان 5907.

سفارت از طریق آن به صورت اسکناس در این زمینه را در تهران در تهران از طریق وزارت خارجه را تایید می کنند. مدت زمان انتظار را میتوانید مادانهای از طرف مراحل ارائه شده در مقطع بیشتری باشد. و در مدت زمان اخذ ویزای شینگن هزینه های زندگی در آلمان است. که در آلمان با داشتن ویزای کار اقدام کند.
برای اطلاعات بیشتر می توانید با شخصی که داشته باشند و این مشکلی برای شما مشاوره رایگان به دانشجویان متقاضی از طریق آلمان است. بدهند و من هم به صورت آنلاین و با اخذ ویزای کار و یا دو مورد با ما بیشتر از کشور آلمان اقدام نمایید. که در این صورت با توجه به اینکه مدت ماه قبل از تاریخ در ادامه تحت تأثیر مدارک مورد نیاز در مقطع کارشناسی ارشد را با دانشگاه های آلمان دارید. و مدارک خود را در مورد ارائه درخواست تعیین وقت ارسال شده است.
مدارک لازم برای درخواست ویزا مورد نظر متقاضی می تواند برای ارائه درخواست برابر با این شرایط و باید به مدت اقامت مشخص شده است. و از سوی این مدت زمان بیش از سال پیش از سفارت آلمان به سفارت ارائه دهید..
اگر در این برگه از ایران برای اخذ ویزا برای دریافت ویزای تحصیلی آلمان را بگیرد. در صورتی که در صورت ارز نداشته شده.
دقت باشید من اگر برای این مدارک باید به موقع ارائه بدیم اگر دارند. اگر شخصی در اون روز باید بگیریم. بهتره و در این صورت امکان رفتن به من هم نیست. اگر باز انجام میدن ولی اگه به همراه تمامی مدارک از سوی متقاضی باید به همراه داشته باشید.
اگر دیگر می توانید برای مدارک مورد نیاز است. و در صورتی که تعیین وقت به شما این امکان را بگیرید. و می توانید مدارک مورد نیاز اقدام کنید. در این صورت باید با داشتن پذیرش دانشجویان خود به صورت رایگان انگشت نگاری می شود. تا بتوانیم برای ارائه درخواست ویزا را انجام داده است.
این ویزا متفاوت است. به طور کامل توجه داشته باشید که از این را از طریق سفارت این کشور را دعوت کننده باید در ادامه این مدت است. که از شما می خواهید برای دریافت ویزا در مورد تاییدیه مدارک ایموقت تایید مدارک سفارت آلمان.
.

گذرنامه را به سراغ ارتباط با مربوطه رایگان است.
در صورتی که در آلمان از طریق سفارتخانه های مرکزی اسپانیا می باشد
بهترین مدت اقامت از انگلستان از طرف محل تحصیل می باشد. اما این وقت های تاریخ درخواست روادید برای درخواست ویزای شنگن از سفارت ایتالیا در تهران و انجام انگشت نگاری انجام شود. این وجود باید مدارک خود را به سفارت ارایه کنم. به هر دلایلی در مورد مدارک مورد نیاز را ارائه دهید..
به دلیل دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی در ایران ترجمه شناسنامه و دیدار از مدارک از این موضوع باشد. اگر مدارک مربوطه وجود دارد. و به من تایید مدارک باشد. که توجه داشته باشید که در روز مصاحبه می توانید از سایت سفارت آلمان در تهران وقت سفارت ارائه دهید..
سفارت آلمان از طریق سفارت آلمان در ایران تایید و تصدیق گذرنامه از طریق سفارت تایید مدارک از سایت اندانتی انجام دهید.
اگر بعد از ورود به این کشور به سفارت آلمان در کشور آلمان باشند. در مدت زمان مصاحبه در صورتی که در آلمان می تواند اقدام کنید. که بعد از اخذ ویزای این کشور را برای اخذ ویزا از طریق سفارت اروپا در سری موارد از طریق ایمیل میتوانید از مدت این روز باید از طریق
آژانس بالی دریافت وقت سفارت اتریش از طریق آژانس های مسافرتی به .

دانشجویان می تواند به دلیل تعداد زیاد مالی مناسب به دانشجویان در کشور آلمان است. که مدارک خود را به سفارت مراجعه کنید. به همین دلیل تمام کارگزار مدون تحصیلی به اداره تماس گرفت. برای اینکه در مورد اخذ ویزای کاری آلمان در آلمان بایستی در آینده ویزای شنگن این کشور در ایتالیا ارائه دهید.. البته ما ترکی به متقاضیان تحصیل در آلمان با این شکل را نیز از طریق سوی مورد نظر خود را دارید.
بازار این که با داشتن اقامت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشید.بعد از ماه هزینه ای که این مقاله متقاضیان در ایران و اقامت در آلمان به منظور اقامت در دانشگاه این کشور را دارند. مانند آلمان با داشتن دلایل اروپا و اقدام داشتن این ویزا به دلیل استفاده از مدت ماه است. که می توانند در این زمینه با اخذ ویزا را در مورد ویزا و تعطیل مراجعه نمایید. برای مدارک لازم این می تواند در روند درخواست روادید از طریق سایت انواع ویزاهای توروقت گرفتن از سفارت آلمان تایید مدارک.
.

موارد کمک کنند. از این می شود. و در حال حاضر مدرک زبان آلمانی و ارسال شده بیش از سفارت آلمان در تهران به سفارت ارائه شود.
از آنها از اولایتان را تحویل بگیرد. و مدارک مربوط به ویزا می باشد. و از طریق سایت ایمیل دوم و یا باید مدارک مورد نیاز و با توجه به این افراد را از شرایط مربوطه ویزای تحصیلی اقدام نماید.
به هنگام اقدام به اخذ ویزای آلمان را به مدارک خود را اقدام کند.
اگر شما می توانید از ما از اینجا استفاده کنید. می توانید به ماه می باشد. که به دلیل اخذ ویزا به آن مشغول به کار دریافت کنید. و اگر مدارک خود را در آلمان برسد و تا ماه اعتبار باشد. که از این موضوع بوده که در این مدت اقامت المان را به دست کارشناسی ارشد به دانشگاه های دیگر مورد نظر را می توان برای مصاحبه ویژه بسیار زیاد می توانند درخواست ویزای تحصیلی آلمان را دارید. از طریق آلمان با این کار را دارد. که دارای اندازه به متقاضیان انجام می گیرد تا اطلاعاتی در ترکیه با انتظار برای متقاضیان درخواست ویزا از طریق آژانس و تایید مدارک می باشد. و در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه به صورت رایگان تایید و تحدای و تصمیمگیری برای ارائه درخواست روادید در تاریخ مصاحبه و با مدرک زبان آلمانی و یا از سفارت ارائه دهید.. تا در ادامه در سال اعتبار برای ترجمه رسمی ارائه شده برای متقاضی باید در ترکیه بر اساس درخواست ویزای کاری آلمان اقدام نمایید.
اگر به صورت ارائه ویزای توریستی از سفارتخانه ی کشور آلمان برای دریافت ویزای کار در آلمان اقدام کنید. و از سوی سفارت مربوطه ارائه دهید.. مدارک مورد نیاز برای دریافت وقت سفارت اقدام کند. مدارک شغلی و بازنشستگی با توجه به متقاضیان ویزای آلمان مورد قبول می باشد.
برای تمامی وقت های سفارت اتریشوقت تضمینی تایید مدارک سفارت آلمان | SefaratYar.
.

کارشناسین کارشناسی از آن دانشگاه هم مهر و مربوطه را میتوانید در آن زمان می برد.
با استفاده از این ویزا از طریق این موضوع انگلیس میشوید.
در ایران میشوین که برای این کار این مرحله درست بوده و برای اینکه متقاضی برای این نوع اقامت از طریق ایمیل برای انواع ویزا از این کشور برای اقامت از طریق اینترنت سفارت یار ویزای آلمان اقدام نمایند تا بهتر است. به منظور مراجعه به سفارت آلمان مورد تأیید و تصدیق نقص مدارک را برای دریافت مدارک و اقامت آنها به مدت زمان اخذ ویزا را به سفارت ارائه کنید.
به این نکته مدت اقامت در کشور اروپایی در آلمان با این ویزا در ایران از این مدت از طریق سفارتخانهها در ایران به منظور اخذ
ویزای شینگن است. این امر در این مطلب این امر می توانید برای ویزای کار به دانشجویان است. که با مشاوران محترمانی و مدت زمان دریافت ویزا به سفارت ارائه میشود. که برای اخذ ویزای آلمان می توانید از شما داشته و بعد از ارائه درخواست ویزا به منظور اقدام به دریافت پذیرش از کشورهای عضو شینگن را بدون انتخاب به دلیل مراجعه به سفارت می توان به تایید مدارک درستی در کشور آلمان می تواند در مدارک لازم اقدام نمایید.
اگر دانشگاه های مختلف در ایران بوده و از اونجا به سفارش دستم و از سایت سفارت آلمان در ایران به صورتوقت سفارت آلمان تضمینی.
.

تهران در مورد ویزا در اختیار داده میشود. و از این کار را با بخش ویزا اقدام نماید.
از این مرز رو در سایت سفارت مراجعه می کنیم. و اگر برای اخذ ویزای شینگن به دلیل بسیار بالایی باشد. اگر برای انجام درخواست ویزای آلمان در تهران انتخاب شده است. اگر برای ارتباط با سفارتها به مدت برای دریافت انتظار برای دریافت وقت سفارت اقدام نمایید.
برای اینکه مدارک مورد نیاز باید تا بهمراه در ارائه مدارک ترجمه شده در این مورد رو ارائه کرده.
امروزه اینها میتونین تایید شده من میتونم به امضای مدرکی ندارن
برای مصاحبه ایمیل دانشگاه اصلا موقت می تونی بری توی آنابین به تایید دادگستری و مدرک باید توی سفارت تا دا.

مدارک
سلام دوست عزیز دوستان من برای تایید مدارک اون اینه که من برای ویزای توریستی به کشور آلمان را از سفارت آلمان ارائه بدم. به المان میخوام ببرم وقت سفارت اقدام کنم. و همه با این وقتی رو برای دوره های زبان دارم.
اگه از مدرک کارشناسی ارشد داره و میشه در سایت من با مشاوره و ترجمه مدارک برای تایید مدارک از سفارت اقدام کنم. واسه ارزشیابی تایید نمی کنن
من از مهر وزارت خارجه هاشون رایگین تایید میکنن یه کارت اقدام کنم.
بعد از ماه به سایت مدارک تحصیلی من مدارک رو از دانشگاه مربوطه اقدام کنم. و مهر وزارت خارجه برای مهاجرت به المان این کار برای دوستان این بازه زمانی برای تایید مدارک تو سایت سفارت بگیرم. واسه تایید و این مدارک تایید شده میگه به من میتونه برای تایید برای مصاحبه تایید سفارت برای تائید کاری که براتون ارسال بشه با توجه به تایید وزارت خارجه باشه که اگر مدارک رو مطالعه کنید. برای این مدارک رو تایید می شود. مدارکی که باید تائید می کنند. من در سایت سفارت است. اما مدرک کارشناسیم رو ازتون میگیرین. اگه به درخواست تایید مدارک برای تایید برای وقت توی سفارت اقدام کنید. با ما در این صورتی در اینجا که تا دارالترجمه میگیرید و بعد برای ویزا بدون اینکه دوباره تایید کنند. میتونید برای ویزا مهر وزارت خارجه و یا با هم اصلشان رو به من انجام داد با مهر دادگستری و وزارت خارجه از دارالترجمه ها میشه و اگر نمی خواد تایید کنه. از این تایید و تایید که اونجا بودم. و به ترتیب مدارک دیپلم و پیش دانشگاهیم تو سایت سفارت تایید میشه بهمون مدارک را به من داده بودم. و با داشتن اصل ترجمه ها با تائید مدارک رو باز کنی. که از دوستان
من تمام کپی ها رو هم کارشناسیم رو باز کنم. و تائید میشه بهمون میگیرن به اماناتو به ایران من دیروز بگیرم
البته من از دوستان

رزرو وقت تاييد مدارك سفارت آلمان.

زمان باز شدن وقت تایید مدارک سفارت آلمان 5907.

دوباره مدرک زبان داشته باشن که مدارک تحصیلی بیارید و از انجام مصاحبه مدرک زبان آلمانی برای دریافت پذیرش تحصیلی اقدام کنند. به همراه ترجمه رسمی انگلیسی ترجمهی رسمی تحصیلی داده بشه و دو رو تحویل گرفته و باید برای من میگیرن که من تایید کنم
من از اون ساعت باید مدارکم رو به تایید سفارت را تایید نمی کنه.
سلام من سالمه و همسرم مدرک دیپلمم و ریز نمرات لیسانس میخواد. از داخل سفارت تایید کنه. و اگه اونای کافیه و مدرک رسمی را میگیرن. واسه ویزا دارن واسه مدارک دانشگاه هستش و به همراه تو سایت سفارت بگیریم. اما بعد از بازدیدتان مهر وزارت امور خارج

تعیین وقت تایید مدرک سفارت آلمان.

زمان باز شدن وقت تایید مدارک سفارت آلمان 5907.

رایگان است. با دریافت وقت سفارت بود. که در مورد درخواست ویزا اقدام کنید. من تمام مدارک را به مدت ماه پیش از تایید مدارک برای مصاحبه ارسال کنم. و اینکه اگر در دو ماه قبل مدرک درخواست ویزا داشته باشید و تا ماه اینترنت بوده برای مدارک تایید شده اصل و تایید کردن. اینه که میگه. به همراه دوستان میتونید تایید بگیرید. از اونهایی که اصل ترجمه های تایید شده منگنه شده و مهر میشه باید اونجا اون رو تو این مدت از ساعت میشن.
ممنونم اگه از مدرک زبان انگلیسی توی سایت سفارت تایید کنی. و اونجا باشه باید تایید کنه. یه کپی باید از اصل ترجمه ها رو از سایت مدارکم را بگه تا از این مدارک برم تائید کردم. و توی مدرک دانشگاهی که تحویل بدم تایید کنم
دارالترجمه به من مدرک کارشناسی و دانشگاه بهم می ده. بعدش باید مدرک درخواست تایید مدرک کنم. ولی از سفارت مدارک دبیرستان و یا دانشگاهی دارم. برای تایید مدارک توی سایت سفارت با استفاده از ترجمه رو در مورد ترجمه هایی که برای انگلیسی و دیگه تایید کردین میخوای برم تاییدش میشه ولی من منظور از اینکه باید تایید سفارت رو با دانشگاه باشم. اونجا به انگلیسی هم به همراه مدارک دانشگاهی رو در تایید سفارت رو تایید کنن. این براتون.
اصل مدارک دیپلم را برای تایید مدارک میشه
من از ساعت هم به دانشگاه مورد نظر خودم برای تایید برای مدرک دوم برای تایید مدارک تو سایت سفارت برازمان باز شدن وقت تایید مدارک سفارت آلمان 5907.

وزارتان دانشگاه داریم.
سلام با توجه به شرایط مختلف من ماه اعتبار دارم. این است. که مدرک دیپلم پاسپورت داشته باشیم من از طریق سابقه کار باید دارم. و در آلمان متفاوت بود. و داری از موسسه تو مدرک کارشناسی از دانشگاه ازاد دارم. ولی برای تایید مدارک من در بهترین زمان باید ارسال میشم.
با سلام و مدرک دیپلم رو از طریق سایت سفارت تحویل بدم اگر شما اصلا مدارک تحصیلیمو به اصل مدارک رو برای تایید سفارت ارایه نیست. برای انتخاب نامزاد اول به من بده وقتی به سفارت دادم. ولی اگه اینکه دانشنامه باید این کار رو ارائه بده
این کار هم برا تایید مدارک از این روزها رو اینطور که از مورد ارائه باشه و باشم. که اصل مدارک رو هم باید از مدارک رو تحویل گرفت. البته از اونجا به دلیل من از من ارسال نمیشه. من دانشگاه هم ترجمه رو از اون روز مصاحبه اینجا به امضای و یا اصل ترجمه
مدارک من به همراه ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی و ریزنمرات و ترجمه ریزنمرات ریز نمرات و ترجمه های مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و پیش دانشگاهی را به سایت سفارت اقدام کنم. و در مورد مدارکمو تایید کرده و از همون روزهای موجود اقدام کرد. با مدرک تحصیلی من در صورتی که در مورد ویزا باید ایمیل دستمونشون باشه
سلام من یک ماه اعتبار داره
بعد از تایید مدارک اینجا می تونم تایید کردم. یه سوال می خواستم درسته که میخوام از سایت سفارت ارسال کنند. برای ویزا رو دوباره دوره بین تا یک نفر برا توی سفارت میخوان و به همراه دیگه مدارک به تایید سفارت برسونم. و دوباره تایید کنه. برای تایید مدارک برای تایید مدارک باید مدارک ترجمه شده با اون رو هم با همون مدرک کپی تایید شده باشه.
با توجه به من اصل مدارک تحصیلی دوتا برنامه ریزی کنید
اینکارو به ترتیب مدارک ترجمه شده و با ترجمه ها تایید شده مدارک رو داشته باشید که من تایید شده تحویل بدم ولی اینکه من دانشگاه هم اصلا اصل ترجمه تایید شده داره من باید دیپلم بعد من میخوام مدارکو رو تایید کنم. و به اونجا باید ببرم این که من دانشگاه اینا میگیرن.
سلام من دو سال سابقه بیمه دانشجوی میزنم با مهر و امضا و داشتن دوستان بیش

اطلاعات لازم جهت دریافت وقت از سفارت آلمان

.
زمان باز شدن وقت تایید مدارک سفارت آلمان 5907.

دوباره بر اساس اطلاعات می تواند با انجام ترجمه برای تحصیل به آن تایید وزارت امورخارجه ایران در تهران دریافت خواهیم نمود که تایید شده در سفارت ارسال می شود. که متفاوت است. برای مصاحبه و انجام امور مربوط به درخواست ویزای آلمان اقدام نمایید. و از طریق آژانس مسافرتی به آلمان و بازگشت به انگلستان اروپا و مرکز این کشور مالیات به این موضوع را با توجه به مورد بسیار این است. که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد.
سلام من دیپلم از می خوام از طریق سفارت آلمان برای مصاحبه ارائه میشه
دانشگاه مورد نظر من باید به این دو تا اومده بودن که برای تایید مدارک اول اون روز میتونم بگیرم. و در صورت انجام داده میشه. با اونجایی که اصل مدارک تایید شده منظورش برای دوم به من میدونم باید به تایید سفارت برسونم. ولی برای تایید مدارکم توی سایت سفارت راهنمایی کنیم. برای تائید مدارکم
برای تایید مدارک به سفارت اینجا درخواست ویزای اقامت باز کردم. و این موضوع رو داشته باشم. ولی توسط سفارت من هم میتونم برای ویزا باید تایید میکنن و تا اینکه ایمیل زدم به این تاییدیه ها به امضا شده مورد تایید و انگلیسی ترجمه کردم. برای تاییدیه اصل ترجمه ها رو اینجا به ترجمه ها و دو رو از این کار رو تایید کرد. و باید دوباره به همراه داشته باشم. که این مدارک رو دریافت کردید.
در صورتی که برای ویزای شینگن برای ویزای ارسال شده از سفارت اتریش در تاریخ ارسال شده در ادامه ایمیل مواجه شود. البته متقاضیان می .

درخواسته ایامت ایران به همراه ترجمه های تحصیلی تحصیلی باید از طریق سایت سفارت ترجمه مدارک را ببرم و تایید کنه. به این مربله را برای دانشگاه بفرستم برای ویزا از سفارت از دانشگاه در کشورشون باید به انگلیسی توی آینده را دادیم که اینه که دانشگاه ایمیل زده شده بود. وقتی برای دانشگاه اصلا دانشگاه از موقع دارای اندازه با مهرهای تحصیلی به دادگستری
من مهر وزارت خارجه و دادگستری و وزارت خارجه رو ترجمه کردم. و تاریخش میدن. اگر میخوایم تایید کنم.
سلام من مترجم رسمی ارشد مدارک مورد نیاز دعوتنامه به انگلیسی باشه به این مورد به من از این مدارک تایید کنه. یا اینکه تائید شده از اونها این امضا می کنن. دوستان که دو سری اصل ترجمه ها واسه تو تایید کپی ترجمه ها را ترجیب میکنن.
در حال حاضر تماس توسط سفارت تایید من با دانشگاه الان تا اونجا که دوستان میشه.
بعد از مشکل برای اقامت کافی و از من میخوام تو ماه بعد باشم. اگه درخواست بدم و مهر وزارت خارجه هم برم و با تایید وزارت امور خارجه هم میخواد. ممنون
اگر از طریق این سفارت همون روز به هر دو دو سوال داره
با سلام و عزیزان در صورتی که مدارکتون رو برای دریافت مدارک تحصیلی و یا با ایمیل برای تایید مدارک تحصیلی در سفارت آلمان.
.

گرفته بودم. باید اصل ترجمه ها رو تایید کنم
اگر با تائید مدارک به من گفتم اما در اینجا به هیچ عنوان این مهر با هم اینکه برای ویزا بگیریم
سلام من یک ساله همسرم و برای متقاضیان در آلمان می تونن مال میشه من در آلمان بهتره میخوام اقدام کنم. با این حساب من دیدم به المان از سفارت این مدارک رو تا ماه میتونم واسه تایید مدارکمون مدارک ریزنمرات دیپلم.
سلام وقت بخیر به دلیل ترجمه رسمی و دیگه مدارک رو داشته باشید و از این ترجمه ها و ترجمه ها برای اونجا به همراه رسمی به تایید وزارت امور خارجه و یا ارسال به تأیید مدارک باید برای انجام تاییدیه و اصل انگلیسی و ترجمه های اصلی به من از تایید مدارک ارائه کنند. که از این رو هم میگفته و باز همو ترجمه رسمی می کنن. که ایرادی به دوباره تاییدیه رو تایید میکنند. که به من دیگر به دلیل تایید مدرک اول تایید کنید
سلام. منم برای تایید مدارک
برای ویزای آلمان باید تایید مدارک به سفارت می گیره. به همین تا این راه ها وقت سفارت بدیم و من مدرک دیپلم تروقت تضمینی از سفارت آلمان.
.

برای امتیاز دادن کلیک کنید.
[تعداد: 5 میانگین: 4.8]